پنجشنبه 26 مهر 1397 - 08 صفر 1440 - 18 اکتبر 2018
 
امروز : 10
ديروز : 7
ماه : 127
 
  وضعیت اقتصادی
بیشترین در آمد مردم و معاش اهالی شربیان و روستاهای تابعه و اصلی ترین فعالیت این مرز و بوم کشاورزی می باشد که متاسفانه نه تنها از حمایت و مساعدت مناسب و کافی برخوردار نبوده و نیستند بلکه روز به روز وضع معیشتی آنان بدتر و وخیم تر می گردد و کمتر کسی هست که به بانکها و موسسات مالی بدهی و اقساط نداشته باشد.
این در حالی است که بیشترین زحمت را متحمل می شوند اما کمترین نتیجه را بدست می آورند و به همین علت مهاجرت از شهر و روستاهای اطراف شهر به مراکز استان و پایتخت، از حد و انتظار فرا رفته و بدنبال لقمه ای و تکه نانی از دیار و آشیان خویش به غربت پناه برده و عمری در فلاکت و سختی دست و پنجه نرم می کنند.
شربیان در طول تاریخ ، بارها به این فلاکت مبتلا شده و در هر دوره ای با یک تغییر نسبتا جدی، سرآمد بسیار از رشته های شغلی و در آمد در سطح استان و بلکه کشور تبدیل شده است
برای نمونه ، در یک دوره در زمان قاجار ، تعداد شترهای این شهر گاهی متجاوز از دویست الی سیصد شتر فقط برای دربار در مسیر جاده ابریشم برای انتقال اموال به صادرات و واردات پرداخته و در استانبول تا آلمان شهره و شهیر بودند و 
رقیبی در سطح کشور نداشتند.
با ورود کامیون به عرصه باربری و ترانزیت، بزرگان شهرمان ، آگاهانه و به روز عمل نکردند تا از رده خارج شدند و تنها نام این شهر ازین سیل عظیم فعالیت اقتصادی ، به یادگار ماند
به قول شاعر شهیر شهرمان ، مرحوم حاجی قدرت بی پروایی که چنین سرودند
دوه زمانی شتربانیمش بو شهرین آدی
او وقتیدن واریدور اعتباری شهرمیزین
این ابیات در زمان افتتاح شهرداری شربیان توسط ایشان سروده و قرائت گردیدند
یادش گرامی و روحش شاد
دوره ای دیگر، فرش شربیان جزو نفیس ترین و بهترین فرش در سطح کشور بوده و آوازه اش تا قلب اروپا و شرق دور پیچیده بود که متاسفانه بجهت طمع سودجویان روز بخ روز از کیفیت نخ و رنگ و غیره کاسته شد و چینی شد که امروز 
شاهدش هستید
دوره سوم رشد و تحول اقتصادی این شهر را می توان به دوره یر آلما و بوغدا نسبت داد
شخصی به نام اسد ورثه مشهور به اسد آغا موجبات رونق کشاوری و حفر چاههای عمیق گردید بطوریکه شربیان بارها در سطح کشور در تولید سیب زمینی و گندم مقام اول را کسب و بدینوسیله رونق اقتصادی از نظر کشاورزی موجب سرازیر شدن در آمد بسیار هنگفت و رشد و توسعه گردید
امروزه با کم شدن قیمت محصولات کشاورزی از یک سو و کمبود جدی آب های زیر زمینی از سوی دیگر و معضلات بیشمار دیگر در کنار آن از قبیل سموم و سیل و تگرگ و یخ بندی و غیره ، کشاورزان عزیز بیشتر زحمات را متحمل شده و کمترین امکانات و در آمد را دارند
و در کنار این ویژگی ها و مشکلات کشاورزی ، عدم حمایت جدی دولت از کشاورزی به بهانه حمایت از خودرو و شهرنشینی که نزدیک به کل بودجه کشور صرف  برخی امورات ازین قبیل می گردد لذا جوانان نه تنها آینده ای روشن در آن نمی بینند امید دیگری هم به ماندن در این شهر ندارند مگر تعدادی معتاد و تعدادی دیگر از روی ناچاری و نداری که این هم معظل دیگری است در کنار سایر معظلات اجتماعی و اخلاقی
و اینک پس از گذراندن سه دوره ( دوه ـ فرش ـ یرآلما) شهرمان آبستن یک تغییر جدی و اساسی در جهت رشد و توسعه و رونق اقتصادی و در آمد است.
از مسئولان و دلسوزان و آگاهان شهر انتظار داریم نسبت به این فرایند توصیف شده ، دوره چهارم را تعریف و مقدمات آن  را مهیا و بسترهای این تغییر را فراهم سازند.
هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم
شما هم باید در دوره چهارم نقشی داشته باشید.