پنجشنبه 26 مهر 1397 - 08 صفر 1440 - 18 اکتبر 2018
  موقعیت جغرافیایی و جمعیت

موقعیت جغرافیایی ،زیان، جمعیت


شربیان در"۵۲ ، '۵۸ ، ۳۷ درجه شمالي كره زمين و عرض جغرافي"۰۶  ،'۱۱،  ۴۷ْ  ،قرار دارد

شربيان از نظر آب و هوا داراي آب و هواي سرد زمستاني ومعتدل تابستاني  و ارتفاع از سطح دريا ۱۸۱۴ متر مي باشد.

زبان گفتاري مردم شربيان نيزمانند ديگر شهرهاي آذربايجانشرقي تركي آذري بوده و لهجه اين منطقه  شيريني خاص خود را دارد (حد فاصل سراب و تبريز ). اين شهر از جنوب به ادامه رشته كوه بزقوش و قاسم داغي و از شمال به جاده اصلي بستان آباد، سراب متصل مي شود. 

فاصله شربيان از مركز استان (تبريز ) از فضا بصورت خط مستقيم ۷۰ كيلومتر و از سطح زمين (جاده) تقريبا  ۹۵كيلومتر

از مركز شهرستان (سراب) از فضا ۳۷ كيلومتر و از سطح زمين (جاده) تقريبا ۴۲ كيلومتر مي باشد

در سر شماري نفوس و مسكن سال 1395طبق اعلام مركز آمار ايران تعداد خانوار و جمعيت شربيان به شرح زير ارائه شده است

تعداد خانوار  

جمعيت    

با سواد   

سواد قديم يا بي سواد

1520

4877

4355

522

2533نفر از جمعيت شربيان مرد و   ۲۳44نفر زن هستند

از كل جمعيت باسواد شربيان4593  نفر مرد و   4423نفر را زنان  تشکیل می دهد  

جمعیت شربیان با توابع طبق اعلام مرکز آمار ایران در سرشماري نفوس و مسكن   سال 1395

تعدادخانوار

كل جمعيت

مرد     

زن      

باسواد

بيسواد

2782 

8960

4616

4388

...........

...........

از كل جمعيت شربيان ۴۵۹۳نفر مرد و ۴۴۲۳ نفر را زنان تشكيل مي دهند

از ۱۵۰۲ نفر بي سواد يا داراي سواد قديم ۵۵۳ نفر مرد و ۹۴۹ نفر را زنان تشكيل مي دهند .

شربيان مركزيت روستاهاي ايوق ، برنج آباد، لنجوان، اسماعيل آباد ، سرچشمه ، دهدولان ، كهدلان مي باشد


تعداد خانوار و جمعيت روستاهاي تابع شربيان جهت استفاده عزيزان به  شرح جدول زير ارائه مي شود . اين آمار دقيقا طبق اعلام مركز آمارايران در سرشماري نفوس و مسكن سال 1395 ارائه شده است 

نام روستا

تعداد خانوار

جمعيت

تعدادباسواد

سوادقديم يابيسواد

ايوق

353

1157

597

560

اسماعيل آباد

153

396

215

181

سر چشمه

62

224

113

111

برنج آباد

109

405

209

196

كهدولان

71

271

134

137

دهدولان

34

99

47

52

لنجوان

24

66

30

36منبع:وبلاگ آشنایی با شربیان
 
زیر گروه های دیدنیهای شربیان
دیدنیهای شربیان
1از1‏
 عکس های شاخه دیدنیهای شربیان
0از0